Zdjęcie książki House i Psychologia - Ted Cascio, Leaonard L. Martin - zdjęcie okładki

Psychologia szczęścia na podstawie książki „House i psychologia”

Ludzi pociągają aktywności i styl życia, które pozwolą im zmaksymalizować poczucie szczęścia

Dążą do tego na różne sposoby:

  • szukają chwilowej ulgi lub zaspokojenia aktualnych potrzeb (przez rozrywkę)
  • dążą do długotrwałej satysfakcji (jak np. małżeństwo)

Czy jedne są lepsze od innych? Dziś to omówimy.

Powszechnie mówi się, że to pozytywne i długofalowe skutki dają prawdziwe szczęście. Ale czy tak jest zawsze? Jak podejmowane przez nas decyzje mogą wpływać na nasze poczucie szczęścia?

Pięknie przedstawiły to Nancy Sin, Katherine Jacobs i Sonja Lyubomirsky w jednym z rozdziałów książki „House i psychologia”

Rozważają m. in.:

  • definicje szczęścia
  • co nie prowadzi do szczęścia
  • co faktycznie i trwale wpływa na szczęście

Ważne: tu poruszają tylko kontrolowane czynniki, a pomijają te zależne od genetyki i innych uwarunkowań.

O książce więcej na końcu, a teraz zajmijmy się tak ważnym dla każdego z nas tematem, jakim jest szczęście.

Listen to „KKU#26 – Psychologia szczęścia na podstawie książki „House i psychologia”” on Spreaker.

Czy ten temat Cię zainteresował?

Kup książkę i dowiedz się więcej klikając w poniższy link:

>> Kupuję książkę „House i psychologia” <<<

POLECANA LEKTURA

M. Csikszentrnihalyi (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience

A. Cohen, T.A. Wills (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. ,,PsyChological Bulletin”, 98, s. 310 _ 357.

EW. Dunn, L. Aknin, M.I. Norton (2008). Spending money on others promotes happiness. ,,Science”, 319, s. 1687 – 1688.

M. George, A.P. Brief (1992). Feeling good – doing good: A conceptual analysis of the mood at work organizational spontaneity relationship. „Psychological Bulletin”,112, s. 310 329

A.M. sen (1993). ,,Positive affect and decision making”. W: M. Lewis, J.M. Havilandones (red.), Handbook of Emotions, wydanie I. (s. 261 – 277). New York: Guilford Press

R.E. Lucas, A.E. Clark, Y. Georgellis, E. Diener (2003). Reexamining adaptation and theset Point model of happiness: Reactions to changes in marital status. ,Journal of Personality and Social Psychology”, 84, s. 527 .- 539 .

S. Lyubomirsky (2008). The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Love you want. New York: Penguin Press

M. Pinquart, S. SOrensen (2000). Influences of socioeconomic status, social network, and competence on subjective well-being in later life: A metaanalysis. ,,Psychology and Aging”, 15, s. 187 – Z24.

M. Poll fer (1989). Divine relations, social relations, and well-being. ,Journal of Health and Social Behavior”, 30, s. 92 _ 104.

R.M. Ryan, E.L. Des (2001). On happiness and human Potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. ,,Annual Review of Psychology”, 52, s. 141 _ 166.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.